Ambulante begeleiding 

‘Hoe kun je vrienden maken?’
‘Wat kun je doen als je heel snel boos bent?’
‘Wat als je eigenlijk helemaal niet goed weet wat je voelt?
‘Wat als je niet weet hoe je je week goed kan organiseren?’
‘Wat als je vaak ruzie hebt met je ouders en jullie samen eigenlijk niet goed weten hoe het komt?’
‘Wat als je als ouders wel wat hulp kunt gebruiken bij de opvoeding van je kinderen?
‘Het is zo druk in mijn hoofd, hoe zorg ik dat het wat rustiger wordt?’
‘Wat als je het gevoel hebt dat je nooit goed genoeg bent?’

Roepen bovenstaande vragen herkenning bij u op? Of heeft u zelf een vergelijkbare hulpvraag? Dan is Stichting Inzet voor Zorg mogelijk iets voor u. Wij bieden (professionele) begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden praktische handvaten bij alledaagse hulpvragen die extra aandacht behoeven.

Onze werkwijze
Vaak zult u eerst een gesprek hebben met iemand van de gemeente. Er zal samen met u worden bekeken welke zorgaanbieder het beste aansluit bij uw hulpvraag. Vervolgens zal er contact worden gelegd en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Wanneer u over een persoonsgebonden budget (PGB) beschikt kunt u zelf direct contact met ons opnemen. Indien u besluit de samenwerking met ons aan te willen gaan, volgt er een kennismakingsfase waarna doelen worden opgesteld. Deze doelen vormen de leidraad, waaraan tijdens het traject zal worden gewerkt. De hulp kan bestaan uit individuele of systemische begeleiding. Onder het systeem wordt verstaan: ouders/verzorgers, broers/zussen, overige naaste familieleden en hulpverleners die al betrokken zijn.

Behandeling
Net een stapje verder dan individuele begeleiding.
Naast begeleiding biedt Stichting Inzet voor Zorg kortdurende ondersteuning van een gedragswetenschapper aan kinderen/jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Deze ondersteuning heeft betrekking op het sociaal-emotioneel welzijn en gaat een stapje verder dan begeleiding. Waar begeleiding van toepassing is op (vaak) langdurige zorg en het voorkomen van terugval en/of stabilisatie, worden er tijdens de behandeling interventies ingezet. Deze interventies hebben als doel gedragsverandering teweegbrengen en richten zich op herstel.
Net als bij begeleiding richt de gedragswetenschapper zich niet enkel op de jeugdige, maar zal er ook aandacht zijn voor het systeem. Deze ondersteuning kan, afhankelijk van de hulpvraag, zowel thuis als op locatie worden geboden.

Onderzoek
Wat is er met mij aan de hand?
Soms spelen er meerdere zaken en is het van belang om eerst duidelijkheid te krijgen wat betreft het gedrag en de ontwikkeling van uw zoon/dochter. In dat geval is Stichting Inzet voor Zorg in de mogelijkheid tot het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek. Dit kan bij kinderen/jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Door het onderzoek zal meer zicht worden verkregen op de klachten en problemen. Het onderzoek kan gericht zijn op het in kaart brengen van de intellectuele capaciteiten (intelligentie), aandacht- en concentratievaardigheden, persoonlijkheid en sociaal-emotioneel functioneren. Het onderzoek resulteert in een handelingsgericht advies. Dit advies kan bestaan uit het adviseren van behandeling en/of begeleiding maar zal ook adviezen voor ouders en school bevatten.