Ambulante begeleiding 

‘Hoe kun je vrienden maken?’
‘Wat kun je doen als je heel snel boos bent?’
‘Wat als je eigenlijk helemaal niet goed weet wat je voelt?
‘Wat als je niet weet hoe je je week goed kan organiseren?’
‘Wat als je vaak ruzie hebt met je ouders en jullie samen eigenlijk niet goed weten hoe het komt?’
‘Wat als je als ouders wel wat hulp kunt gebruiken bij de opvoeding van je kinderen?
‘Het is zo druk in mijn hoofd, hoe zorg ik dat het wat rustiger wordt?’
‘Wat als je het gevoel hebt dat je nooit goed genoeg bent?’


Roepen bovenstaande vragen herkenning bij u op? Of heeft u zelf een vergelijkbare hulpvraag? Dan is Stichting Inzet voor Zorg mogelijk iets voor u. Wij bieden (professionele) begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden praktische handvatten bij alledaagse hulpvragen die extra aandacht vragen.

Onze werkwijze

Om hulp te kunnen krijgen, is vaak eerst een gesprek met iemand van de gemeente nodig. Samen wordt gekeken wat u precies nodig hebt en welke organisatie u daar het beste bij kan helpen. Als dat Stichting Inzet voor Zorg is, wordt er contact met ons opgenomen en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Wanneer u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, kunt u zelf direct contact met ons opnemen.

Wanneer u besluit met ons samen te werken, maken we kennis met elkaar en stellen we samen doelen op om u met uw hulpvraag te helpen.Deze doelen vormen de leidraad, waaraan tijdens het traject zal worden gewerkt. De hulp kan bestaan uit individuele of systemische begeleiding. Onder het systeem wordt verstaan: ouders/verzorgers, broers/zussen, overige naaste familieleden en hulpverleners die al betrokken zijn.

Behandeling

Net een stapje verder dan individuele begeleiding.
Naast begeleiding kan Stichting Inzet voor Zorg de hulp van een gedragswetenschapper inzetten voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Deze ondersteuning is soms nodig om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind of jongere op weg te helpen en gaat een stapje verder dan de begeleiding van een ambulante hulpverlener. Het verschil is dat begeleiding vaak gericht is op (langdurige) zorg, het voorkomen van terugval van gedrag of stabiliseren en bij behandeling heel gericht gewerkt wordt aan gedragsverandering en herstel.

Net als bij begeleiding richt de gedragswetenschapper zich niet alleen op de jeugdige, maar is er ook aandacht voor het systeem. Deze ondersteuning kan, afhankelijk van de hulpvraag, zowel thuis als bij ons op kantoor worden gegeven.

Onderzoek

Wat is er met mij aan de hand?

Soms is het nodig om eerst duidelijkheid te krijgen over wat er aan de hand is als het gaat om het gedrag en de ontwikkeling van uw kind. Stichting Inzet voor Zorg kan dan bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar psychodiagnostisch onderzoek doen. Zo’n onderzoek bestaat meestal uit gesprekken, vragenlijsten, praktische testen en schrijf-of vertelopdrachten om zo helder te krijgen hoe het kind of jongere functioneert. En daarmee komt meer zicht op de klachten en problemen die er spelen. Na het onderzoek volgt een advies voor behandeling en/of begeleiding, maar kan ook adviezen voor ouders en school bevatten om zo uw kind de beste mogelijk hulp te kunnen bieden.


Vragen en/of aanmelden kan via:
welkom@stichtinginzetvoorzorg.nl