Klachtenregeling

Ontevreden?
Samen lossen we het op! 

Wij willen allemaal ‘samen-werken’ aan goede zorg. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de zorg die je krijgt. We willen die onvrede graag samen oplossen en voorkomen dat het zich herhaalt. Zo helpen wij elkaar om de zorg te verbeteren.


De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers van Stichting inzet voor Zorg en aangesloten onderaannemers. Hieronder lees je welke stappen je kunt zetten.


Zie voor meer informatie de klachtenregeling zoals vastgelegd in de ISO.

Welke stappen kun je zetten?

Stap 1: Een goed gesprek met je zorgverlener
Bespreek je vraag of ongenoegen altijd eerst met de persoon met wie je direct te maken hebt, zoals je zorgverlener.
Lukt het niet om er samen uit te komen? Neem dan contact op met zijn of haar leidinggevende. Probeer met elkaar alsnog tot een oplossing te komen.
Als je eerst je vraag of ongenoegen met iemand anders wilt bespreken, kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Je kan hem mailen via vertrouwenspersoon@stichtinginzetvoorzorg.nl. Ontvang je zorg betaald vanuit de Jeugdwet? Dan kan je ook terecht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ (www.akj.nl).


Stap 2: Contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris
Lukt het niet om er samen uit te komen? Of voel je je nog onvoldoende gehoord? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris: 06-24849636 of h.zegers@klachtenfunctionaris.nu Hij is niet in dienst bij je zorgaanbieder, is onpartijdig en kan je op weg helpen, door:
– te luisteren naar je klacht en mee te denken;
– samen te zoeken naar een oplossing;
– te bemiddelen tussen jou en je zorgverlener;
– het regelen van een gesprek tussen jou en je zorgverlener;
– zo’n gesprek opnieuw op gang te brengen of met je mee te gaan;
– het geven van praktische tips of adviezen;
– je te ondersteunen bij het verwoorden of opschrijven van je klacht;
– het bewaken van het verloop van de klachtenbehandeling.


Stap 3: Klacht indienen bij de externe klachtencommissie
Als blijkt dat deze stappen niet afdoende zijn, dan kun je overwegen om je klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De commissie bepaalt of je klacht gegrond is. Het brengt een advies uit aan jouw zorgverlener, aan jou en andere direct betrokkenen. Hopelijk is hierna je klacht naar tevredenheid opgelost. Indien je zorg is betaald vanuit de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, dan kan je de klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Stichting inzet voor Zorg is aangesloten bij: De Geschillencommissie Zorg (https://www.degeschillencommissiezorg.nl/).

Klachtenformulier

Bent u onderaannemmer, kleine zorgaanbieder of zzper?

Indien u geen onderaannemersovereenkomst met Stichting inzet voor Zorg heeft, is er een mogelijkheid om u aan te sluiten bij de klachtenregeling. Iedere cliënt heeft wettelijk recht om een klacht in te kunnen dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Jeugdwet en de Wmo, is elke zorgondernemer verplicht een regeling te treffen voor het behandelen van klachten over een gedraging van hem of voor hem werkzame personen jegens een cliënt. Die regeling dient op passende wijze onder de aandacht gebracht te worden van de cliënten.
Ook een zelfstandig zorgverlener dient te voldoen aan deze wet. Bij deelname

De klachtenregeling is vastgelegd in de ISO en voorziet in:
– een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
– een externe geschilleninstantie;
– een externe klachtencommissie.


Stichting inzet Voor Zorg is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg. Deze is bedoeld indien de klachtbehandeling via de klachtenregeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid en de cliënt zorg heeft ontvangen betaald vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.


Voor onderaannemers is deelname inbegrepen. Wil jij als kleine zorgaanbieder of zzper aansluiten bij deze klachtenregeling? Dan is aanmelden voor deze regeling noodzakelijk en verloopt als volgt:
Stap 1: Klik Hier voor het deelnameformulier (incl. voorwaarden & tarieven)
Stap 2: Vul het formulier in
Stap 3: Mail het ondertekende en gescande formulier samen met de bedrijfslogo naar h.zegers@klachtenfunctionaris.nu
Na betaling van de factuur ontvangt u de bevestiging van deelname en een nader aan te passen voorbeeldtekst, te gebruiken als folder voor cliënten.