Klachtenregeling

Ontevreden?
Samen lossen we het op! 

Wij willen allemaal ‘samen-werken’ aan goede zorg. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de zorg die je krijgt. Wij willen dan de oorzaak daarvan wegnemen. Zo voorkomen wij dat wat jou dwarszit, blijft voortduren of zich herhaalt. En helpen wij elkaar om de zorg te verbeteren.

De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers van Stichting inzet voor Zorg en aangesloten onderaannemers. Hieronder lees je welke stappen je kunt zetten.

Zie voor meer informatie de klachtenregeling zoals vastgelegd in de ISO.

Welke stappen kun je zetten?

Stap 1: Een goed gesprek met je zorgverlener
Bespreek je vraag of ongenoegen altijd eerst met de persoon met wie je direct te maken hebt, zoals je zorgverlener.
Lukt het niet om er samen uit te komen? Neem dan contact op met zijn of haar leidinggevende. Probeer met elkaar alsnog tot een oplossing te komen.

Stap 2: Contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris
Lukt het niet om er samen uit te komen? Of voel je je nog onvoldoende gehoord? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris: 06-24849636 of h.zegers@klachtenfunctionaris.nu Hij is niet in dienst bij je zorgaanbieder, is onpartijdig en kan je op weg helpen, door:

– te luisteren naar je klacht en mee te denken;
– samen te zoeken naar een oplossing;
– te bemiddelen tussen jou en je zorgverlener;
– het regelen van een gesprek tussen jou en je zorgverlener;
– zo’n gesprek opnieuw op gang te brengen of met je mee te gaan;
– het geven van praktische tips of adviezen;
– je te ondersteunen bij het verwoorden of opschrijven van je klacht;
– het bewaken van het verloop van de klachtenbehandeling.

Stap 3:  Klacht indienen bij de externe klachtencommissie

Als blijkt dat deze stappen niet afdoende zijn, dan kun je overwegen om je klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Ook deze commissie is onafhankelijk en behandelt klachten die vallen onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). De commissie bepaalt of je klacht gegrond is. Het brengt een advies uit aan jouw zorgaanbieder, aan jou en andere direct betrokkenen.

Klachtenformulier

Bent u onderaannemmer, kleine zorgaanbieder of zzper?

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke zorgondernemer verplicht een regeling te treffen voor het behandelen van klachten over een gedraging van hem of voor hem werkzame personen jegens een cliënt. En dient hij deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen. Ook een zelfstandig zorgverlener dient te voldoen aan deze wet. Het afhandelen van klachten en eventuele geschillen dient goed te zijn geregeld. Zo dient een zorgaanbieder te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Bij deelname aan de klachtenregeling, wordt voldaan aan alle eisen van de wet.

Deze regeling is bedoeld voor Stichting inzet voor Zorg, aangesloten onderaannemers en andere deelnemende kleinschalige zorgaanbieders.

De klachtenregeling is vastgelegd in de ISO en voorziet in:
– een onafhankelijke klachtenfunctionaris,
– een vertrouwenspersoon
– een externe klachtencommissie

Stichting inzet Voor Zorg is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Deze is bedoeld indien de klachtbehandeling via de klachtenregeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Voor onderaannemers is deelname inbegrepen. Echter, in verband met de registratie is apart aanmelden voor deze regeling wél nodig:
Stap 1:  Klik Hier voor het deelnameformulier (incl. voorwaarden & tarieven)
Stap 2:   Vul het formulier in
Stap 3:   Mail het ondertekende en gescande formulier samen met de bedrijfslogo naar h.zegers@klachtenfunctionaris.nu
Na betaling van de factuur ontvangt u de bevestiging van deelname en een nader aan te passen voorbeeldtekst, te gebruiken als folder voor cliënten.