Medezeggenschap & cliëntenraad

Ieder mens vindt het belangrijk zo veel als mogelijk invloed te hebben op zijn leven. Hoe meer invloed je hebt op je eigen leven, hoe beter je je voelt. Die invloed kan op diverse manieren worden vormgegeven. Ook voor cliënten is het van belang invloed te hebben op de zorg of ondersteuning die zij krijgen. Stichting inzet voor Zorg vindt het belangrijk dat cliënten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over de zorg en de ondersteuning die zij ontvangen. Dat het plan voor de zorg en ondersteuning in samenspraak met hen wordt gemaakt en dat tijdens en aan het einde van een ondersteunings- of zorgtraject de eigen invloed aangewend kan worden.

Stichting inzet voor Zorg kent als hoofdaannemer geen Centrale Cliëntenraad. Dit is vooral omdat Stichting inzet voor Zorg vindt dat de zeggenschap zo dicht mogelijk bij de dagelijkse zorg moet plaatsvinden. Hier ligt een belangrijke taak voor de zorgverlener, c.q. de onderaannemer. In contact met de cliënt gaan zij uit van de eigen kracht en de eigen regie van de cliënt en diens netwerk. Plannen worden gemaakt mét de cliënt in plaats van vóór de cliënt. Ook wettelijk gezien hoeft Stichting inzet voor Zorg geen centrale Cliëntenraad te hebben. Voor een aantal onderaannemers geldt dat zij zelf formele zeggenschap in de vorm van een Cliëntenraad, moeten regelen. Dit geldt voor:

onderaannemers die verblijf (jeugdzorg/WMO) bieden en meer dan tien medewerkers hebben;

 ambulante zorgaanbieders binnen de jeugdzorg met meer dan 25 medewerkers.

Hierbij geldt dat bij Jeugdzorg de ouders/wettelijke vertegenwoordigers een rol vervullen in de medezeggenschap.

Dit betekent dat de ene onderaannemer van Stichting inzet voor Zorg wel en de andere onderaannemer geen Cliëntenraad heeft.
Echter, of er nu wel of niet een Cliëntenraad is, Stichting inzet voor Zorg vindt het belangrijk dat de stem van de cliënt wordt gehoord. Die invloed moet vanaf het begin tot het einde van de zorg en ondersteuning aangewend worden. Stichting inzet voor Zorg zal er alles aan doen om aan de stem van de cliënt gehoor te geven.