Medezeggenschap & cliëntenraad

Stichting Inzet voor Zorg vindt het van belang dat dat cliënten meepraten en meebeslissen over onderwerpen die er écht toe doen. Onderwerpen die cliënten raken, bespreken wij in de
cliëntenraad.

De cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat sinds 2018. En is hard op zoek naar meer cliënten die lid willen worden. Kun je niet helemaal zelf meedoen, dan kan iemand die het meest betrokken is bij jou, je ondersteunen of jouw taak overnemen. De raad wordt ondersteund door iemand ‘van
buitenaf’, hij heet Harald.

Wat doet de cliëntenraad?
Wij praten over de zorg, veranderingen die zullen plaatsvinden, of het samenwerken tussen jou, je naasten en medewerkers. Zo wordt bij ons duidelijk wat jíj er van vindt én wat beter kan.

De raad vergadert minimaal zes keer per jaar. Het kan gaan over:
– het werven van nieuwe leden;
– het kennismaken met de bestuurder van Stichting inzet Voor Zorg en aangesloten zorgaanbieders;
– afspraken en regels over hoe de raad en Stichting inzet Voor Zorg met elkaar willen omgaan;
– zaken waarop de cliëntenraad aanspraak heeft vanuit de wet;
– ontwikkelingen bij Stichting inzet Voor Zorg en wat zorgaanbieders wat zij van plan zijn om te gaan doen;
– vragen over hoe klachten worden behandeld;
– onderzoeken naar hoe tevreden cliënten zijn over hun zorgaanbieder;
– het raadplegen van medecliënten en hun naasten die nauw betrokken zijn;
– het werklijstje met praktische zaken van de cliëntenraad zelf;

Wat doet de cliëntenraad niet?
Omdat de raad opkomt voor het belang van alle cliënten samen, is het geen platform voor individuele vragen en klachten. Hiervoor verwijzen wij naar de klachtenregeling of de vertrouwenspersoon van Stichting inzet voor zorg.

Zin om mee te doen?

Wij overleggen samen wie er deelneemt aan de raad. Wij vinden het fijn als je ons komt helpen. En zijn benieuwd naar wat jij belangrijk vind voor alle cliënten. Vertel het jouw begeleider, of neem rechtstreeks contact op. Als nieuw lid heb je een proeftijd van drie maanden. Zo leer je andere mensen kennen. Ook kom je er dan achter of je het leuk en voldoende zinvol vindt. Eventuele reiskosten en deelname worden vergoed. Bijeenkomsten vinden plaats op Lambertijnenhof 190, Bergen op Zoom

Contact opnemen?
Aarzel niet om contact op te nemen. Wij zien en horen je graag.

E info@stichtinginzetvoorzorg.nl

M 06 24849636 Harald, ondersteuner cliëntenraad
W www.stichtinginzetvoorzorg.nl/cliëntenraad