Onderaannemerschap

Ons aanbod
– Contracten met diverse gemeenten
– Uitvoer geven aan de proceskant richting   
   gemeenten
– Aanbod in training en geaccrediteerde
   supervisie/intervisie
– Mogelijkheid tot ondersteuning casuïstiek
   door GZ-psycholoog
– Een ruim aanbod van onderaannemers,  
   waarmee de samenwerking gezocht kan
   worden.
– Klachtenfunctionaris
– Onafhankelijke vertrouwenspersoon
– Informatie vanuit de regio’s Praktische      
   vraagbaak

Voordelen voor u
– Vooral bezig zijn met de inhoud en weinig
   met de proceskant
– Eigen identiteit behouden
– Geen eigen softwarepakket benodigd
– Geen eigen verantwoording richting
   gemeente en andere partijen
– Uw eigen acquisitie doen
– Periodieke kwaliteitstoetsing met verbeteradviezen,       door een auditor van SIVZ

Wat heeft u nodig 
Jeugdwet
– Kopie identiteitsbewijs
– Kopie beroepsdiploma
– Kopie KVK (niet ouder dan een half jaar)
– Kopie aansprakelijkheidsverzekering. Bij
   een ZZP-er is er mogelijk sprake van een  
   combinatie aansprakelijkheidsverzekering
   met beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
– SKJ-registratie/BIG-registratie
– Kopie geanonimiseerd begeleidingsplan
– Geldig VOG (screeningsprofiel;    
   Gezondheidszorg en welzijn van mens en
   dier)
– Verklaring betalingsgedrag

WMO
– Kopie identiteitsbewijs
– Kopie zorgdiploma minimaal niveau 4
– Kopie KVK (niet ouder dan een half jaar)
– Kopie aansprakelijkheidsverzekering
– Bij een ZZP-er is er mogelijk sprake van een
   combinatie aansprakelijkheidsverzekering
   met beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
– Kopie geanonimiseerd begeleidingsplan
– Geldig VOG
– Verklaring betalingsgedrag

Aangesloten onderaannemers

Bekijk hier