Over ons

Stichting Inzet Voor Zorg gewoon doen!

Stichting inzet voor zorg is in 2012 opgericht voor de transitie in de zorg.

De organisatie kreeg een tweeledig doel, wat tot op heden nog steeds van toepassing is:

– Zorg leveren voor een specifieke doelgroep          
   als kleinschalige zorgaanbieder
– Keuzevrijheid van de zorg faciliteren in de
   transitie door deel te nemen aan
   gesprekstafels bij gemeenten, contracten
   aan te gaan en plaats en ruimte te vragen
   voor kleinschalige zorgaanbieders.

Wij willen een toonaangevende speler zijn op het gebied van resultaatgerichte ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Om dit vorm te geven zal er in toenemende mate samengewerkt worden met zorgaanbieders. Door samenwerking kan er op een breed terrein specialistische ondersteuning geboden worden. Door maximale keuzevrijheid zijn er mogelijkheden om eigen regie vorm en kansen te geven.

Wat kan Stichting Inzet Voor Zorg u bieden?

– Specialistische ondersteuning en
   behandeling voor kinderen, jongeren en
   volwassenen met gedragsproblemen en/of
   autisme verwante stoornissen.
– Hoofd en onderaannemerschap in de
   regio’s Zeeland, West-Brabant West, West-
   Brabant Oost en Hart van Brabant voor JW
   en WMO
– Hoofd- en ondernemerschap voor VGZ voor
   persoonlijke verzorging en verpleging
– Vertrouwenspersoon
– Klachtencommissie
– Ondersteuning bij de administratieve
   afhandeling van de geleverde zorg in
   diverse systemen voor ZZP’ers en
   kleinschalige ondernemers
– Intervisie / supervisie door GZ-psycholoog
– Scholing voor SKJ-punten

In de markt staat Stichting inzet voor Zorg bekend als een vernieuwende, ondernemende organisatie met als standaard, keuzevrijheid gecombineerd met hoge kwaliteit.

Vandaag de dag heeft Stichting inzet voor Zorg bij diverse gemeenten in het zuiden van Nederland contracten WMO- JW en ZVW, die dynamisch gedeeld mogen en kunnen worden met kleinschalige aanbieders.