Vertrouwenspersoon

Een stap vooruit…
Ontvang je zorg? Ben je ouder, wettelijk vertegenwoordiger of iemand uit het steunend netwerk? Heb je een vraag, probleem of klacht waar je niet uitkomt of met niemand kunt delen? Via Stichting inzet Voor Zorg kun je gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze is gratis en helpt je een stap vooruit.

Wat doet de vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon is iemand die je kunt benaderen als er écht iets speelt. Hij kan:
– Luisteren naar je verhaal;
– Met je meedenken;
– Je informatie geven of advies;
– Je richting helpen geven;
– Je ondersteunen als je een kwestie of klacht hebt.

Op tijd raadplegen…
De vertrouwenspersoon is een ervaren beroepskracht. Hij is niet in dienst bij je zorgaanbieder. Hij is onpartijdig en oordeelt niet over de zorg die je krijgt. Hij gaat vertrouwelijk met je informatie om. En handelt alleen met jouw toestemming. Door hem tijdig te raadplegen kan een klacht of procedure voorkomen worden.

Contactgegevens
Harald Zegers, vertrouwenspersoon.
M 06 24 84 96 36
E vertrouwenspersoon@stichtinginzetvoorzorg.nl